Kedokteran Dasar

Pendidikan kedokteran pada masa kini bertujuan untuk menyediakan sekumpulan orang yang berpengetahuan, terampil, selalu up to date sebagai profesion…